צור קשר מאמרים וכתבות שאלות ותשובות טיפים דף הבית

סעיף 13 ב` לחוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996 אומר כדלקמן:
"לשם קבלת הסכמה מדעת, ימסור המטפל למטופל מידע רפואי הדרוש לו, באורח סביר, כדי לאפשר לו להחליט אם להסכים לטיפול המוצע".

וסעיף 13ג`:
"המטפל ימסור למטופל את המידע הרפואי, בשלב מוקדם ככל האפשר, ובאופן שיאפשר למטופל מידה מרבית של הבנת המידע לשם קבלת החלטה בדרך של בחירה מרצון ואי תלות".

ההלכה לעניין "הסכמה מדעת" קובעת כי בטרם ינקט רופא בפעולה רפואית כלשהי, הרי שעליו להסביר לפציינט את כל הטעון הסבר, על מצבו הרפואי ולשאול לפיו ולא לנהוג רק על-פי הבנתו ובחירתו .

חובת הרופא לספק לחולה את המידע שבידו, באשר לטיפול הניתן לו ולתוצאותיו האפשריות, "נגזרת מחובת הזהירות הכללית אשר הרופא ו/או בית החולים חבים לחולה והיא נגזרת מזכותנו לדעת על עצמנו את כל הדרוש למען הטיפול נאות.

מקום שהבחירה במסלול רפואי, או קבלת טיפול רפואי, כרוכים בסיכונים מהותיים, חלה על הרופאים חובה לספק למטופל את המידע שבאופן סביר דרוש לו לגיבוש החלטה אישית מושכלת בשאלה, אם לבחור במסלול הרפואי המסוים תוך נטילת הסיכונים הכרוכים בכך אם לאו.


  
עמוד הבית
פטור ממס הכנסה
ביטוח לאומי
פרופיל חברה
רשלנות רפואית
תאונות דרכים
תאונת עבודה
ביטוח
תאונות תלמידים
רופאים מומלצים
מאמרים וכתבות
צור קשר
מפת אתר זברה בניית אתרים